รศ. ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัล CST DISTINGUISHED YOUNG CHEMIST AWARD 2023

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในโอกาสที่เข้ารับรางวัล CST Distinguished Young Chemist Award 2023 (Inorganic Chemistry)  จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2024 (PACCON 2024) หัวข้อ: Chemistry for Bio-Circular-Green Economy จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ ไบเทค กรุงเทพฯ และยังได้ร่วมบรรยายผลงานวิจัย ในหัวข้อ  “Multi-responsive chromism and luminescence in heteroatom-functionalized complexes” แก่ผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 26 – 27 มกราคม 2567  ที่ผ่านมา

Scroll to Top