นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชนะการแข่งขัน HACKATHON & PITCHING รายการ E-SAN THAILAND CODING & AI ACADEMY สายอาชีพ PERSONAL HEALTH AI คว้าเงินรางวัล 1 แสน พร้อมทุนศึกษาดูงานอเมริกา

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิตธัตกะ จรัสแสง นักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ที่ชนะการแข่งขัน HACKATHON & PITCHING รายการ E-SAN THAILAND CODING & AI ACADEMY สายอาชีพ PERSONAL HEALTH AI

 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนายสิตธัตกะ จรัสแสง นักศึกษาปริญญาโทสาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์  นึ่งในสมาชิกทีม ความรุนแรงของโรคพาคินสัน ผ่านวิดีโอบันทึกการเดิน ซึ่งเป็นทีมที่ชนะการแข่งขัน Hackathon & Pitching รายการ E-SAN Thailand Coding & AI Academy สายอาชีพ Personal Health AI  และคว้ารับเงินรางวัล 100,000 บาท  และเป็นผู้ทำคะแนนรวมสูงสุด ได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปดูงานที่ Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา

Scroll to Top