มข.จัดใหญ่! เจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติ ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วมอัปเดตองค์ความรู้ “โรคมะเร็งศีรษะและคอ”

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับเครือข่าย จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Head & Neck Oncology ในหัวข้อ “Precision Approach in Management of Head and Neck Cancer” ณ โรงแรมพลูแมน ราชา ออคิด โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

 

รศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ ประธานสมาคมมะเร็งศีรษะและคอแห่งเอเชีย และประธานชมรมแพทย์มะเร็งศีรษะและคอแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มะเร็งศีรษะและคอ เป็นโรคที่แพทย์ทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งด้านการวิจัย การบริการสุขภาพ การพัฒนาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยการพัฒนางานวิจัย และขยายบริการด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในระดับโลกด้านมะเร็งศีรษะและคอจาก Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตั้งแต่ปี 2562

สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Head & Neck Oncology ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ ฝ่ายการต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ความเป็นเลิศด้านการศึกษา วิจัย และบริการ

ขณะที่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่า ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Head & Neck Oncology 2024 นับเป็นโอกาสพิเศษในวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดโครงการขึ้นอีกครั้ง  โดยได้ร่วมมือกับ ชมรมแพทย์มะเร็งศีรษะและคอแห่งประเทศไทย (The Society for Head and Neck Oncology) และ สมาคมมะเร็งศีรษะและคอแห่งเอเชีย (Asian Society of Head and Neck Oncology) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย เพื่อแลกเปลี่ยนวิทยาการด้านโรคมะเร็งที่ศีรษะและคอร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญทั้งจากฝั่งตะวันออกและตะวันตกในเชิงลึก

การแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ระดับสูง รวมถึงพัฒนากระบวนการรักษาและวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น นับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรลุเป้าหมายการตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางชั้นเลิศ หรือ Medical Hub ขยายบริการทางการแพทย์เพิ่มการผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขยายการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ

ด้าน นพ.วริชญา วิริยะไชยกุล นักศึกษาแพทย์ ปริญญาโท ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวหลังเข้าร่วมประชุมวิชาการในช่วงเช้าว่า หลังจากเห็นข่าวเกี่ยวกับงานผ่านการประชาสัมพันธ์ของภาควิชาก็เกิดความสนใจและตัดสินใจมาเข้าร่วม เพราะส่วนตัวต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดเพื่อให้มีความแม่นยำสูงขึ้นและใช้สำหรับพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก

วันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเพราะถือว่าได้มาอัปเดตความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษายุคใหม่ ในช่วงเช้าก็มีการอธิบายเกี่ยวกับการให้เคมีบำบัด หรือการฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่น่าสนใจมาก ในอนาคตก็อยากให้มีงานประชุมเช่นนี้อีกแต่เพิ่มเติมการอบรมแบบเวิร์กช้อปเชิงปฏิบัติการจากการฟังบรรยายทั่วไป

 

ทั้งนี้ International Conference on Head & Neck Oncology นับเป็นการจัดประชุมอบรมเสวนา และการระดมสมองโดยเน้นแนวทางการพัฒนา Precision medicine รวมถึงแนวทางการพัฒนาการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ Robotic surgery มาสู่บริบทของพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 นับเป็นช่องทางให้บุคลากรและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการด้านโรคมะเร็งที่ศีรษะและคอ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

 

A big event ever! KKU hosts an International Conference joined by world specialists, to update info on “Head and Neck Cancer”

https://www.kku.ac.th/?p=17493&preview=true

Scroll to Top