KKU MAKER SPACE สอนการทำหน้ากากอนามัยแก้วิกฤตขาดแคลนให้กับนักศึกษาและบุคลากร

“ดึงความร่วมมือเครือข่ายจัดวิทยากรผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับนักศึกษาบุคลากรและประชาชน”

         วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับบุคลากรภายใต้โครงการ KKU MAKER SPACE WORKSHOP CHALLEMCE D.I.Y. HYGINIC MASK อบรมเชิงปฏิบัติการสอนการประดิษฐ์หน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันโรค ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายสำนักหอสมุด ชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.มณีรัตน์ ภัทรจินดา บุคลากรอาวุโสจากคณะพยาบาลศาสตร์  และ ผศ.ดร. ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร  โดยมี รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ   ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและเปิดงาน พร้อมด้วย คุณ ยุภาพร ทองน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะผู้กำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมโครงการ KKU MAKER SPACE  ร่วมในงาน

      สำหรับกิจกรรม KKU MAKER SPACE WORKSHOP CHALLEMCE D.I.Y. HYGINIC MASK เปิดรับสมัครนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการฝึกการประดิษฐ์หน้ากากอนามัยขึ้นใช้เอง ในรูปแบบที่หลากหลายสามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจมาร่วมงานจำนวนมาก ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ความรู้และของที่ระลึกจากสำนักหอสมุดและธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่นำน้ำดื่มมาให้บริการ

      รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ใช่แค่เป็นพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ เรายังมีมุม  KKU MAKER SPACE เพื่อการสร้างสรรค์ ประกอบกับสภาวการณ์ที่เกิดโรคระบาดซึ่งทุกคนต้องดูแลตัวเองและขยายผลไปสู่การดูแลคนรอบข้าง ห้องสมุดของเราจะได้เชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาใช้ทรัพยากรในพื้นที่แห่งนี้เพื่อทำสิ่งที่ดีๆร่วมกัน สามารถดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาเองซึ่งเราก็ห่วงใยพวกเขาที่กำลังใกล้เวลาของการสอบอยากให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความพร้อม  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เราได้ความร่วมมือจากเครือข่ายทั้งบุคลากรภายในที่มีประสบการณ์ความรู้และยังรวมถึงบุคคลากรที่เกษียณอายุราชการไปแล้วซึ่งยังมาใช้บริการห้องสมุดของเราที่ท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการดูแลสุขภาพและการประดิษฐ์ผลงานที่หลากหลายได้สละเวลามาเป็นวิทยากร ซึ่งผลงานที่ออกมาครั้งนี้นอกจากทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์แล้วเรายังคาดหวังที่จะเผื่อแผ่ไปยังผู้อื่นได้นำไปดูแลสุขภาพตัวเอง ดังนั้นกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นแค่การเริ่มต้น
      “ ในเรื่องการให้บริการของห้องสมุดเราจะฟังเสียงผู้รับบริการเป็นหลัก การที่เราเลือกกิจกรรมเช่นนี้ขึ้นมาก็เป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เรารับรู้มาว่าการจัดหาผ้าปิดปากปิดจมูกมันเริ่มหายาก ในขณะที่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการร่วมกันในห้องสมุดซึ่งมีคนจำนวนมากก็อยากที่จะดูแลตัวเอง ดังนั้นมุม Maker Spaceและความร่วมมือที่ดีจากเครือข่ายที่อาสามาครั้งนี้จะเป็นส่วนที่ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ให้กับทุกคนได้ ซึ่งในอนาคตพื้นที่แห่งนี้ภายใต้นโยบายที่จะสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมได้อีกหลากหลายซึ่งเรามีพื้นที่และเราพร้อมจะเป็นผู้ประสานงานดึงผู้รู้มาเพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับทุกคน “ รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ   กล่าว

       รศ.ดร.ภญ. ฉันทนา อารมณ์ดี บุคลากรอาวุโสจากคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กล่าวว่า  สำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นถือได้ว่าทันสมัยมากมีพื้นที่ให้นักศึกษาได้มาทำงานและยังเปิดโอกาสให้บุคลากรที่เกษียณอายุไปแล้วได้กลับมาเพื่อทำสิ่งที่ดีๆให้กับมหาวิทยาลัย ได้มาทำกิจกรรมหลายอย่าง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้สมัครเข้ามาเพราะมีความตั้งใจที่จะมาเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการโดยตรงกับวิทยากรที่มีประสบการณ์ ซึ่งหวังว่าจะเอาความรู้ไปลองทำเพื่อใช้เองก่อนจากนั้นอยากจะถ่ายทอดไปยังเพื่อนๆที่ยังไม่มีโอกาสได้มาครั้งนี้   เพราะเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วยังมีเพื่อนอีกหลายคนที่สมัครมาไม่และรับจำนวนจำกัด เชื่อว่าการฝึกทำกับวิทยากรที่มีประสบการณ์จะทำให้เราสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี
      น.ส.ชนิกานต์ พู่กัน นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กล่าวว่า ได้ยินข่าวเรื่องนี้มาจากอาจารย์และมีความสนใจโดยตรงอยู่แล้วที่อยากจะทำหน้ากากอนามัยใช้เอง เพราะรู้ว่าตอนนี้มีความจำเป็นทำให้มันเป็นสิ่งที่หาซื้อได้ยาก ซึ่งถ้าเรามีความรู้ที่จะทำมันขึ้นมาใช้เองก็จะมีความมั่นใจในการดูแลตัวเองได้แม้จะเป็นการป้องกันเบื้องต้น แล้วการมีสุขภาพที่ดีย่อมส่งผลต่อการเรียนการสอบเลยคิดว่าเราให้เวลาตรงนี้กับการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและยังอาจรวมถึงผู้อื่นน่าจะเป็นสิ่งที่เราควรทำ

 

ข่าว/ภาพ : อุดมชัย สุพรรณวงศ์  

Scroll to Top