มข.จัด “ส่งมอบความสุขเครือข่ายสื่อมวลชน 2567” ชื่นมื่น กระชับสัมพันธ์ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 18.30 – 21.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งมอบความสุขเครือข่ายสื่อมวลชนส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  พร้อมด้วย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ   อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   นายชาญสิทธิ์ ฝางชัยภูมิ นายกสมาคมช่างภาพ ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ จังหวัดขอนแก่น นายเจริญ เพ็งมูล นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น นายเจริญลักษณ์  เพ็ชรประดับ นายกสมาคมสื่อ มวลชนจังหวัดขอนแก่น คุณสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคุณชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรม ในการนี้มีสื่อมวลชนด้านโทรทัศน์ สื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียง สื่อมวลชนด้านหนังสือพิมพ์ และ สื่อออนไลน์ ที่ลงทะเบียนเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ คุ้มสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีการเริ่มจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน ว่า ปีนี้เป็นวาระพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 60 ปีที่เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์งานในทุกพันธกิจ เพื่อพัฒนาสังคม และประเทศชาติในทุกมิติ การจัดงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบความสุข เครือข่ายสื่อมวลชน ในวันนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญ ที่เราจะได้ยกระดับความสัมพันธ์มากขึ้น และร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อสังคมและประเทศชาติ

“ขอบคุณสื่อมวลชน ที่ได้มีบทบาทในการสื่อสารผลงานวิชาการ และนวัตกรรม ที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้น นับเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์เนื้อหา ทางวิชาการ บนพื้นที่สื่อส่วนกลาง ให้รับรู้ในวงกว้าง ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน ตลอดจนการเผยแพร่วัฒนธรรมและค่านิยมต่างๆ  จากการได้รับการสนับสนุน จากเครือข่ายสื่อมวลชนเป็นอย่างดี ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เติบโตก้าวหน้าในทุกด้าน ด้านภาพลักษณ์ ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากสังคม ด้านความร่วมมือ ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อันเป็นที่ปรากฏผล แห่งความสำเร็จตลอดมา”

ภายหลังอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวขอบคุณสื่อมวลชน    เป็นการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ต่อจากนั้น ตัวแทนสื่อมวลชน ได้แก่ นายชาญสิทธิ์ ฝางชัยภูมิ นายกสมาคมช่างภาพ ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ จังหวัดขอนแก่น นายเจริญ เพ็งมูล นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น นายเจริญลักษณ์  เพ็ชรประดับ นายกสมาคมสื่อ มวลชนจังหวัดขอนแก่น  ได้กล่าวแสดงความรู้สึกระหว่างสื่อมวลชน ที่มีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น  หลังเสร็จช่วงพิธีการ เป็นการแสดงวงดนตรี กิจกรรม ประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม ชาย / หญิง ภายใต้ธีม ไทบ้าน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ชื่นมื่น 

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง  ภาพ :  อรรถพล ฮามพงษ์ / ณัฐวุฒิ จารุวงษ์

 

 

 

 

 

Scroll to Top