eventesan-ผอ.ททท.สำนักงานขอนแก่นชวนเที่ยว “งานวันเกษตรภาคอีสาน มข. ปี 2567” คนขอนแก่นพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี

ผอ.ททท.สำนักงานขอนแก่นชวนเที่ยว “งานวันเกษตรภาคอีสาน มข. ปี 2567” คนขอนแก่นพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

 

สำนัข่าว  :    eventesan .com

URL  :    https://www.eventesan.com/archives/30383

วันที่เผยแพร่  :   21  มกราคม  2567 

Scroll to Top