KKBS ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย


เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Jyri Järviaho เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย พร้อมเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และสร้างโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือทั้งกับสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่จะลงทุนจากประเทศฟินแลนด์ ในการนี้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ได้เยี่ยมชมคณะฯ พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานสตาร์ตอัพของนักศึกษาอีกด้วย

วรัญญู ดอนเหนือ : ภาพ/ข่าว

Scroll to Top