คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบสมาชิก

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบสมาชิก ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี และทางอิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ  เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน  Zoom   Meeting ID : 959 1681 4952  Passcode : 573127 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่เอกสารประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

Scroll to Top