มวลชนไทยนิวส์ ทีวีออนไลน์-เชิญชวนเที่ยวงานเกษตร มข.ปี67 โดย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข.

เชิญชวนเที่ยวงานเกษตร มข.ปี67 โดย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข.

 

สำนัข่าว  :      มวลชนไทยนิวส์ ทีวีออนไลน์

URL  :    https://www.youtube.com/watch?v=Hwy0wIv_frs

วันที่เผยแพร่  :   16  มกราคม  2564 

 

Scroll to Top