มวลชนไทยนิวส์ ทีวี ออนไลน์-มข. แถลงพร้อมแล้วจัด “งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567”

 

สำนัข่าว  :      มวลชนไทยนิวส์ ทีวี ออนไลน์ 

URL  :    https://www.youtube.com/watch?v=Ot-HjLTaQpA

วันที่เผยแพร่  :   11  มกราคม  2564 

 

 

Scroll to Top