eventesan-มข. แถลงพร้อมแล้วจัด “งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567” ลั่นคนจะหลั่งไหลมาเที่ยวชมงานมากว่า5แสนคนคาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 600ล้านบาท 

มข. แถลงพร้อมแล้วจัด “งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567” ลั่นคนจะหลั่งไหลมาเที่ยวชมงานมากกว่า 5 แสนคน คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 600ล้านบาท 

 

 

สำนัข่าว  :       eventesan .com

URL  :    https://www.eventesan.com/archives/30276

วันที่เผยแพร่  :   10  มกราคม  2564 

Scroll to Top