กกต. มข. จัดกิจกรรมแถลงนโยบายฯ “ศึกชิงผู้นำนักศึกษา มข. 67”

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ได้จัดกิจกรรมการแถลงนโยบายของผู้สมัครคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และผู้สมัครสมาชิกสภานักศึกษา ในชื่อกิจกรรม “ศึกชิงผู้นำนักศึกษา มข. 67” เพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ ให้นักศึกษาได้ทราบอย่างทั่วถึง  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ ลานบึงสีฐาน ฝั่งทิศตะวันตก

การจัดกิจกรรม “ศึกชิงผู้นำนักศึกษา มข. 67” ในครั้งนี้นับเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา พร้อมกับให้ผู้ที่ลงสมัครเลือกตั้งทั้งสองแบบได้นำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ให้ได้รับรู้กันอย่างทั่วถึง โดยกิจกรรมมีการจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ทำให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกช่องทางในการรับฟังได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีกลุ่มนักศึกษาที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเลือดสีอิฐ หมายเลข 1 และกลุ่มกาลพฤกษ์ หมายเลข 2 นอกจากนี้นับเป็นปีแรกที่ทางผู้ลงสมัครสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ได้ร่วมนำเสนอนโยบายในเวทีนี้ด้วยเช่นกัน

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2567 สามารถอ่านรายละเอียดของผู้สมัครและประกาศต่าง ๆ ได้ที่ลิงก์ https://sac.kku.ac.th/10833 ทั้งนี้การใช้สิทธิเลือกตั้งออนไลน์ จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถใช้สิทธิได้ผ่าน KKU MAIL ได้จากทั่วทุกมุมโลก ตามวันที่และเวลาดังกล่าว โดยนักศึกษาสามารถตรวจสิทธิการเลือกตั้งได้ที่ลิงก์  https://sac-old.kku.ac.th/electionsac/

Scroll to Top