mgronline-ชวนวิ่ง “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2024” จัดยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 60 ปี มข. 13-14 ม.ค.67

ชวนวิ่ง “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2024” จัดยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 60 ปี มข. 13-14 ม.ค.67

 

สำนัข่าว  :    mgronline.com

URL  :    https://mgronline.com/smes/detail/9660000111470

วันที่เผยแพร่  :   12  Dec 2023 

Scroll to Top