สถาปัตย์ มข.จับมือ บริษัท นันทวัน จำกัด และ ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ลงนามขยายความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับ คุณทาดาโยชิ  ฟูรูเอดะ และ คุณสุรเดช ตันชัชวาล จากบริษัท นันทวัน จำกัด และ ศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ พร้อมคณะผู้แทน ในพิธีลงนามขยายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท นันทวัน จำกัด และ ศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานในพิธีลงนามขยายความร่วมมือทางวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ลงนาม เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา บุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และบุคลากรของบริษัท ในด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน  เพื่อพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเพื่อร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ขององค์กรทั้งสองฝ่าย

ข้อมูล : มณีรัตน์ วีระกรพานิช
ข่าวและภาพประกอบ : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top