อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2566 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น #มข #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #KKU #รับปริญญามข66

Scroll to Top