มข. ร่วมงานบุญคูนเมือง บวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานบุญคูนเมือง บวงสรวงศาลหลักเมือง สมโภชศาลหลักเมือง 66 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

วันนี้ (3 ธ.ค.66) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีสมโภชศาลหลักเมือง 66 ปี โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน ใน 95 ชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมใจสวมชุดสีขาวเข้าร่วมพิธี ซึ่งมีโหรพราหมณ์จากสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมาย ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น

ในการนี้ ได้มีพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วเมืองขอนแก่น จำนวน 31 แห่ง เพื่อเข้าร่วมพิธีชุมนุมเทวดา” ในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2566 และ 1 ใน 31 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อัญเชิญมานั้น คือ เจ้าพ่อมอดินแดง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนทั่วไป ซึ่งท่านถูกขนานนามว่า ขอพรอะไร มักจะสมหวังและประสบผลสำเร็จ

กิจกรรมภายในงาน ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ และพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น การถวายพานบายศรีศาลหลักเมือง การจัดทำโรงทาน ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นพยายามที่จะผลักดันให้งานบุญคูนเมืองขอนแก่นเป็นงานที่จัดขึ้น เพื่อเชื่อมและสร้างสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างองค์กรภาครัฐกับเอกชน เสริมสร้างความรักใคร่ ความสามัคคี และความเข้มแข็งของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ร่วมด้วยช่วยกันของทุกชุมชนในการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและคงอยู่สืบไป และที่สำคัญยังคงจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดขอนแก่นอีกทางหนึ่งด้วย

Scroll to Top