ครั้งแรกในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง! มข.จับมือเครือข่ายจัดใหญ่ เจ้าภาพ “PME Regional Conference 2023”

นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ 14 ประเทศเข้าร่วม “PME Regional Conference 2023” มหาวิทยาลัยขอนแก่นจับมือเครือข่ายเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้คณิตศาสตร์ศึกษาสู่ระดับสากล

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมกับ สมาคมคณิตศาสตรศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด และสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PME Regional Conference 2023 ภายใต้หัวข้อ “Mathematical Thinking Skills in the Digital Era: Regional Episode” ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรูปแบบไฮบริด

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า Conference International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME) หรือ การประชุมระดับนานาชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา โดยมีกำหนดจัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ ค.ศ.1977 เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษา นักวิจัย ผู้เข้าร่วมการประชุมและสมาชิกของ PME ทั่วโลกมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนวิชาการทางด้านคณิตศาสตรศึกษา ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วม PME44 เมื่อปี ค.ศ.2020-2021

ขณะที่ในครั้งนี้สมาคมคณิตศาสตรศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง ซึ่งเป็น PME Regional Conference ครั้งแรกในกลุ่มประเทศ CLMV ภายใต้หัวข้อ “Mathematical Thinking Skills in the Digital Era: Regional Episode” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คนจาก 14 ประเทศ

ทาง International program committee ได้ให้โอกาสเราในการจัด PME Regional Conference 2023 ท่ามกลางความพยายามสร้างเครือข่ายในกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อให้มีความเข้มแข็งในชุมชนคณิตศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปพร้อม ๆ กัน

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในนามประธานคณะกรรมการจัดการประชุม PME Regional Conference 2023 ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุม พร้อมทั้งผู้แทน PME ร่วมกล่าวแสดงความยินดี

 

ขณะที่ H.E. Prof. Dr. Chan Roath. President of Cambodian Mathematical Society and  Director of New Generation Pedagogical Research Center ประเทศกัมพูชา กล่าวว่า ความสำคัญของ PME Regional conference เปรียบเหมือนเทศกาลแห่งความรู้ เป็นโอกาสที่จะทำให้ฟันเฟืองแห่งความก้าวหน้าขับเคลื่อนไปอย่างราบรื่น การเข้าร่วมการประชุมนี้เหมือนเป็นการนำส่วนหนึ่งของประเทศกัมพูชาเข้าสู่การระดมสมองระดับโลก เป็นโอกาสในการแสดงมุมมอง ความท้าทาย และความสำเร็จ

              “การประชุมนี้ไม่ใช่เพียงแค่เวทีการประชุมเท่านั้น แต่เป็นการฉายแสงการมีส่วนร่วมของประเทศกัมพูชาเพื่อเรียนรู้จากประเทศอื่นๆ แลกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างความร่วมมือที่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อประเทศของเรา

              สอดคล้องกับ  Mr. Soutchanthong Chanthavong.  Director of Khangkhay Teacher Training College ระบุว่า การประชุมในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งกับ สปป.ลาว โดยในครั้งนี้ได้ยกทีมนักวิจัยมาเข้าร่วมจำนวนมาก นับเป็นโอกาสที่ได้มาแชร์ไอเดียงานวิจัยต่าง ๆ ด้านคณิตศาสตร์ และให้นักวิจัยได้ก้าวข้ามสู่ระดับสากลในการนำเสนอผลงานวิชาการ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้กลับไปพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป ขณะเดียวกันยังหวังว่าจะมีการจัดประชุมนานาชาติเช่นในครั้งนี้อีกครั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนลุ่มน้ำโขงของเรา

ทั้งนี้ PME Regional Conference 2023 มีองค์ความรู้และกิจกรรมทางวิชาการอัดแน่นตลอดทั้ง 3 วัน ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2566 โดยไฮไลต์คือ การบรรยาย Plenary Lecture 3 หัวข้อ Learning to Think Mathematically in Thai Classroom using Thailand Lesson Study incorporated with Open Approach (TLSOA) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, The development of failure to learn mathematics: complexity, commognition, and identity โดย Assoc. Prof. Dr. Einat Heyd-Metzuyanim, Technion – Israel Institute of Technology ประเทศอิสราเอล และ Introspective thinking and contemplative thinking in mathematical communication the power of seeing the invisible to overcome a fragmented world โดย Assoc. Prof. Dr. Hideyo Emori, Otani University ประเทศญี่ปุ่น

 

 

นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมงานได้นำเสนองานวิจัย จำนวน 49 ผลงาน โดยเป็นการนำเสนอแบบ Research Report (RR) จำนวน 13 งาน การนำเสนอแบบ Oral Communication (OC) จำนวน 19 งาน และการนำเสนอแบบ Poster Presentation (PP) จำนวน 17 งานอีกด้วย

 

 

ข่าว/ภาพ : ผานิต ฆาตนาค

The first time in Me Kong Region that KKU joins the network to host “PME Regional Conference 2023”

https://www.kku.ac.th/17248

Scroll to Top