ผู้บริหารศูนย์อาเซียนศึกษา มข. ร่วมนำเสนอ “International Seminar on The Formation of Cooperative Network for bottom-up Approach in Rural Community Development of Lao PDR” ณ University of the Ryukyus, Japan

ผศ.ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ปฏิบัติภารกิจร่วมนำเสนองานเสวนาวิชาการนานาชาติ “International Seminar on The Formation of Cooperative Network for bottom-up Approach in Rural Community Development of Lao PDR” at University of the Ryukyus, Japan ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2566 หลังจากนั้นร่วมศึกษาชุมชน Bise ในพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองในด้านการจัดการระบบนิเวศวิทยากับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นร่วมทำการศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้

ข่าว/ภาพ:ศูนย์อาเซียนศึกษา มข.

 

 

Scroll to Top