กฐินสามัคคีคณะแพทยศาสตร์ ยอดปัจจัย ร่วม 2 ล้าน ทอดถวายวัดป่าประชาเจริญธรรม

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566  รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  พร้อม  ศ.นพ.ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  นำคณะผู้บริหาร หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่  เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคีคณะแพทยศาสตร์ เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม  ณ วัดป่าประชาเจริญธรรม บ้านประชาพิทักษ์ ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566  ต่อมาเวลา 07.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ได้มีพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีพระครูกิตติธรรมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดป่าประชาเจริญธรรม และพระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาต  ต่อมา  รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์   ศ.นพ.ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล  ได้ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแก่พระสงฆ์  และเวลา 10.00 น.เป็นพิธีถอดทวายกฐินสามัคคี ตามลำดับ

พิธีทำบุญกฐินสามัคคีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทอดถวายในครั้งนี้เป็นเงิน 2,123,521.97 บาท

Scroll to Top