คลิปประมวลภาพขบวน KKU Carnival ภายใต้ธีม ESAN GHOST PLAY DANCE TROUPE

คลิปประมวลภาพ ตระการตาแสงสี ขบวน KKU Carnival ภายใต้ธีม ESAN GHOST PLAY DANCE TROUPEปลุกผีอีสาน เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านความเชื่อ นำเสนอถึงความเชื่อ ประเพณี และวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับผีอย่างร่วมสมัย #สีฐานเฟส #KKU #60ปีมข

Scroll to Top