มข. ประกาศหนุนยกระดับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งสู่ Soft Power ระดับประเทศ

มข. ประกาศหนุนยกระดับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งสู่ Soft Power ระดับประเทศ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล” ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนนโยบาย 

   

 

 

 

 

 

 

     เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. ภายในงานบุญสมมาบูชานาค“สีฐานเฟสติวัล” 2023 ณ เวทีสร้างสรรค์ 2 ได้มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล” ฉลอง 60 ปี มข. รอบชิงชนะเลิศ ดำเนินการจัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน ได้รับเกียรติจาก นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกล่าวเปิดเวที  รศ.นสพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด เป็นผู้กล่าวรายงาน มี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมภริยาและคณะผู้บริหาร มข. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ และร่วมชมการประกวด ซึ่งมีผู้ชมเดินทางมาร่วมชมและเชียร์ การประกวดครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

รศ.นสพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผอ.การสำนักบริการวิชาการ มข. ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด
รศ.นสพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผอ.สำนักบริการวิชาการ มข. ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รศ.นสพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด กล่าวรายงานว่า การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล” ฉลอง 60 ปี มข. ในงานบุญสมมาบูชานาค“สีฐานเฟสติวัล” 2023 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานเพลงไทยลูกทุ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้แสดงออกทางด้านดนตรีให้มีโอกาสแสดงความสามารถและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพ

นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิด
นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกล่าวเปิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจที่หลากหลาย หนึ่งในภารกิจหลัก คือการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ดำรงอยู่และเกิดการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในหลากหลายมิติ กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานบุญสมมาบูชานาค “สีฐานเฟสติวัล” 2023 นั้น เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงให้มีการพัฒนา ต่อยอดความคิดและเกิดความยั่งยืนได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้เยาวชนและ ผู้ที่สนใจได้มีเวทีที่แสดงออกและมีพื้นที่ให้พัฒนาฝีมือได้อย่างต่อเนื่อง ขอแสดงความยินดีและชื่นชมการดำเนินการจัดกิจกรรมในวันนี้

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     ซึ่งเพลงลูกทุ่งนั้นอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน และถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในการรับฟังเพื่อสร้างความบันเทิงรวมถึงยังสะท้อนวิถีของชาวบ้านได้ตรง ยิ่งไปกว่านั้นการแสดงดนตรีทางภาคอีสาน การแสดงวงหมอลำ มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก จนได้รับความนิยมสูงจากประชาชนทั่วทุกภูมิภาค สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญดนตรีและเพลงอีสานเข้าถึงวิถีชาวบ้านได้อย่างลึกซึ้ง

     เพราะฉะนั้น “กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งที่กำลังดำเนินการกันในวันนี้ เป็นการตอบสนองนโยบาย Soft Power (ซอฟต์พาวเวอร์) ของรัฐบาล ซึ่งทาง มข.นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีฯ และ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอให้ยกระดับกิจกรรมนี้ขึ้นอีกต่อไป” เราอาจจะประสบความสำเร็จอย่างประเทศเกาหลี หรือญี่ปุ่นก็ได้ กิจกรรมนี้เป็นก้าวสำคัญที่จะไปสู่ Soft Power ส่วนการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล” “อย่าหยุดแค่นี้ ให้ถือว่านี้คือจุดเริ่มต้นของการสร้าง Soft Power ให้กับเพลงลูกทุ่งอีสาน ขอให้มีการสนับสนุนและขับเคลื่อนดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไปทุกปี”…นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รศ.นสพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกวดในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทชาย และประเภทหญิง โดยมีผู้ที่สนใจส่งคลิปวิดีโอในการสมัครจำนวน 75 คน ชาย 47 คน และหญิง 28 คน ทำการคัดเลือกตัดสินรอบคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ให้เหลือประเภทละ 10 คน เพื่อทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศโดยผู้เข้าประกวดจะร้องคนละ 2 เพลง คือ เพลงช้าและเร็ว โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากน้ำเสียง อักขระ จังหวะ ลีลา บุคลิกภาพ และการแต่งกาย”

     อีกทั้งเวทีการประกวดยังได้มีการแสดงร้องเพลงโชว์จาก น.ส.กุลณัฐ หงษ์ศรีเมือง (เดียร์ กุลณัฐ) มิสแกรนด์ศรีสะเกษ2023, นางสาวภัคจีรา พุทธา รางวัลชนะเลิศ ลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวาน สีฐานเฟสติวัล” ประจำปี 2565 ประเภทหญิง, เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม ไชยเสนา รางวัลชนะเลิศประเภทเยาวชน ลูกทุ่งเกษตรฯปี 66, เด็กหญิงนงค์เพชรนภา พัฒนนันท์ดีลีตน รางวัลรองชนะเลิศประเภทเยาวชน ลูกทุ่งเกษตรฯปี 66 มาร่วมขับร้องเพลงโชว์

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ส่วนคณะกรรมการตัดสิน ประกอบไปด้วย รศ.นสพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ประธานคณะกรรมการฯ, อาจารย์บัญชา พระพล , นางเบญจมาภรณ์ มามุข , รองศาสตรารจารย์หิรัญ จักรเสน,อาจารย์ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง

สำหรับผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวาน สีฐานเฟสติวัล”ประจำปี 2566 มีดังนี้
รางวัลประเภทชาย ได้แก่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลชนะเลิศ นายชินวัฒน์ อรัญทม ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายปุริศ ยะสูงเนิน ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายชาญณรงค์ ทองศรี ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย นายณัฏฐกิตติ์ ศรีจันทึก ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย นายสุทธิพงศ์ สอดโสม ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลประเภทหญิง ได้แก่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลชนะเลิศ นางสาวจารุพร ไกลถิ่น รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววรรณิดา ตันตะราวงศา ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวประติมา คืดนอก ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย นางสาวพรทิพย์ หัวดอน ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย นางสาวสุธินี หาทรัพย์ ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ทั้งนี้กิจกรรมครั้งต่อไปจะเป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและการประกวดวงดนตรีสตริงสากล ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 ดำเนินการจัดโดย คณะเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ  ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม- 4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่จะถึงนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ชาลี พรหมอินทร์ สำนักบริการวิชาการ มข. / ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน
ข่าว : เบญจมาภรณ์ มามุข

บรรยากาศการประกวดร้องเพลง  https://drive.google.com/drive/folders/1bMkwOt278UCCSoqBlCB8FQS6siqdTDxk?usp=drive_link

Scroll to Top