นักวิจัยคณะวิศวะฯ มข. มอบผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ธนา ราษฎร์ภักดี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หัวหน้าโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือสำหรับงานวิสัญญี” และทีมคณะทำงานในการพัฒนาเครื่องมือฯ ได้แก่ รศ.ดร.ปาพจน์ เจริญอภิบาล ดร.คมกริช จันทรเสนา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รศ.ดร.อัครพล จันทร์อ่อน และ ดร.สุภชัย พลน้ำเที่ยง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับ ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ นำโดย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ได้ทำการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ และทีมบุคลากรทางการแพทย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือสำหรับงานวิสัญญี” ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จาก ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทีมนักวิจัยได้รับโจทย์จากประเด็นปัญหาที่มาจากบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย
1.) หมอนรองศีรษะจัดตำแหน่งสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดตัดต่อหลอดลม
2.) เครื่องอุ่นสารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดสวมขวดสารละลาย
3.) เครื่องตรวจวัด ติดตามและเฝ้าระวังระดับความดันบอลลูนของท่อช่วยหายใจ
4.) เสาน้ำเกลือให้พลังงานไฟฟ้าแบบอเนกประสงค์สำหรับรองรับอุปกรณ์การแพทย์แบบหลากหลาย

 

ข่าวเรียบเรียง หทัยภัทร ไชยนาพันธ์/สุกัญญา วรรณสิทธิ์ หน่วยส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม

Scroll to Top