คณะแพทย์ฯมข.สุดเจ๋ง คิดค้นนวัตกรรมตรวจโรคพยาธิใบไม้ในตับ – พยาธิเส้นด้าย แบบรวดเร็วชุดแรกของโลก

สำนักข่าว: สยามรัฐ
URL: https://siamrath.co.th/n/136468
วันที่เผยแพร่: 2 มีนาคม 2563 23:58 น.
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว:

มข. จับมือ สกสว. ร่วมยินดีนักวิจัยคณะแพทย์ฯ มข. คิดค้นชุดตรวจโรคพยาธิใบไม้ในตับ – พยาธิเส้นด้ายแบบรวดเร็วชุดแรกของโลก ง่าย เร็ว เหมือนชุดตรวจครรภ์ ประหยัดงบ ประหยัดเวลา ไม่ต้องรอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ สร้างนวัตกรรมอุทิศต่อสังคม : “ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคพยาธิเส้นด้ายในคนแบบรวดเร็ว ช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิต” ณ ห้องประชุมสารสิน ตึกสิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดนวัตกรรม “ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับและชุดทดสอบโรคพยาธิเส้นด้ายแบบรวดเร็ว” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะนักเทคนิคการแพทย์ ที่จะนำชุดทดสอบโรคฯ ดังกล่าวไปใช้ใน รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นำไปใช้ประโยชน์

ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์ นักวิจัยจากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

Scroll to Top