มข.ต้อนรับ SCGC มุ่งยกระดับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและแบตเตอรี่โซเดียมไอออนสู่เชิงพาณิชย์

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ โดยมี ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม และวิสาหกิจ พร้อมด้วย รศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง ผู้อำนวยการโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานใหม่และทีมงานร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการนี้ คณะผู้บริหารบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนและแบตเตอรี่โซเดียมไอออน เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการต่อยอดเทคโนโลยี นอกจากนี้ คณะผู้บริหารบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นพื้นที่ผลิตและพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดต่าง ๆ ทั้งลิเทียมไอออนและโซเดียมไอออนที่มีมาตรฐานระดับสากล การันตีด้วยรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 และการนำแบตเตอรี่ไปใช้ในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงใช้เป็นระบบกักเก็บพลังงานในอุตสาหกรรมและครัวเรือน

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top