แม็คโปร-พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU)ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกลุ่ม KTIS โดยบริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด

 

สำนัข่าว  :     ข่าวออนไลน์สำนักข่าวแม็คโปร

 

URL  :    https://www.youtube.com/watch?v=LE2eNGyFil0

 

วันที่เผยแพร่  :  22  Nov 2023 

Scroll to Top