ฉลอง 60 ปี มข. สีฐานเฟส ฯ จัดใหญ่ รวมวัฒนธรรมทั่วภาคอีสาน ดัน Soft Power ฟื้นเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566  เวลา 10.30 น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2566  Sithan KKU Festival 2023  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยงานรัฐและเอกชน ภาคีเครือข่าย นักศึกษา คณาจารย์ ประชาชน และสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงานจำนวนมาก ณ หอศิลป์ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นไปตามบัญญัติของ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมแบบสมัยใหม่ โดยใช้รากวัฒนธรรมมาเป็นจุดแข็งเพื่อต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐ ในการหนุนวัฒนธรรมไทยให้เป็น Soft Power    งานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566  นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 โดยคาดหวังว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษาและประชาชน ตลอดจนเกิดแรงขับเคลื่อนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติในอนาคต

นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้บรรจุ งานสีฐานเฟสติวัล ในปฏิทินท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เป็นสิ่งที่ชาวขอนแก่นภูมิใจอย่างยิ่ง นั้นหมายความว่า เทศกาลที่ดำเนินมาหลายปี นั้นช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด เป็นงานใหญ่ที่สุดระดับชาติ และระดับนานาชาติ ศิลปวัฒนธรรมอีสานที่มีความสนุกสนาน โดดเด่น สวยงาม  โดยมีชาวขอนแก่นเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา บุคลากร ประชาชน นักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการโรงแรม เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้รักษาความปลอดภัย ช่วยกันต้อนรับผู้มาเยือนในเทศกาลนี้อย่างดียิ่ง ให้สมกับเป็นขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน” และเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  วัฒนธรรมจังหวัด เน้นการนำศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เป็นซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) ถ่ายทอดไปยังผู้เข้าร่วมงาน อาทิ สร้างรูปแบบลานวัฒนธรรมให้แตกต่างทันสมัยแต่แฝงด้วยอัตลักษณ์ ด้วยศิลปะพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงหมอลำพื้นบ้าน  เป็นงานใหญ่ของขอนแก่นเพื่อให้ประชาชนชาวอีสาน และภูมิภาคอื่น ๆ และ ทั่วโลกได้เห็นความยิ่งใหญ่ของศิลปวัฒนธรรมของอีสาน

Highlight Sithan KKU Festival 2023  

ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2566

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 คือ ศรัทธา ในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรและอัญเชิญพระอุปคุต เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มกิจกรรมซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวอีสาน ส่วนในช่วงเย็นมีขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพิธีเปิดงานสีฐาน KKU เฟสติวัล 2023 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เสียงลมแว่วหวาน  การแสดงหมอลำคณะรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหนังประโมทัย คณะประกาศสามัคคี

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566  คือ มหาสนุก พบกับขบวนแห่ “KKU Carnival”  การแสดงหมอลำคณะศิลปินภูไท  การแสดงหุ่นกระบอกคณะเพชรหนองเรือ   ขบวนปลุกผีอีสานได้มีการตั้งชื่อไว้ว่า  “E-SAN Ghost  Dance and Tube” คือการเอาดนตรีประกอบกลองและการเต้น  จัดเป็นครั้งแรกในงาน มีชื่อไทยว่า “เริงระบำผีอีสาน” มีการนำความเชื่อ วัฒนธรรมอีสานมาร่วม เช่น ระบำผีตาโขนที่จังหวัดเลย ผีขนน้ำ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีผี 2-3 ตัวที่ผลิตสร้างทางวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็นภาพจำ คือ ผีบักหวด และผีกับแก้บนางไห ทั้งหมดมีประมาณ 600 กว่าตนที่จะมาเริงระบำสร้างความสนุกสนาน

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 คือ ปลุกวิถีวัฒนธรรม พบขบวนแห่อันวิจิตรงดงามที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยและอีสาน ในขบวนแห่กระทง และการประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2566 การแสดงหมอลำคณะศิลปินภูไท   จัดแสดงเรือไฟกลางน้ำ และกระทงไฟกลางน้ำ การแสดงหมอลำคณะสินไซ   การประกวด Miss KKU Angel

นอกจากนี้ยังมี-กิจกรรมลานวัฒนธรรม “ลานเพลิน เดิ่นวัฒนธรรม” (ลานหญ้าหน้าหอศิลปวัฒนธรรม)

-creative walking street (ถนนหน้าคุ้มสีฐาน) / ลอยกระทงสมมาบูชานาค (บึงสีฐาน)

-การแสดงคณะหุ่นนวัตศิลป์มอดินแดง คณะหุ่นร่วมสมัย (ลานจามจุรี ด้านหลังหลวงพ่อพระศรีฯ คุ้มศิลปวัฒนธรรม)

-จัดแสดงกระทงไฟกลางน้ำ และเรือไฟกลางน้ำ (บึงสีฐานฝั่งทิศตะวันตกและทิศตะวันออก)

-หนังกลางแปลง (ริมบึงสีฐานฝั่งทิศตะวันตก) /นิทรรศการศิลปะ “ หอศิลป์เที่ยงคืน” (หอศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  ให้ชมตลอดทั้ง 3 วัน

ข่าว  : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/SithanKKUFestival/photos_by?locale=th_TH

 

Scroll to Top