ขอแสดงความยินดี นศ.สาขาออกแบบ ได้รับรางวัลแข่งขันการออกแบบแนวคิดด้านความยั่งยืน “โครงการ CHOICEISYOURS 2023”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์รวี วงค์มาตร และ นางสาวกันยกร ศิลปชัย  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จากรายการแข่งขันการออกแบบแนวคิดด้านความยั่งยืน “โครงการ CHOICEISYOURS 2023″ จัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา, เซ็นทรัลกรุ๊ป, ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย), เอสซีจี, เดลต้า อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) และโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ ซึ่งในปีนี้ได้เน้นเรื่องของ Circular Economy ที่มี 4 เรื่องสำคัญ คือ Rethink Reduce Reuse และ Recycle ซึ่งมีนักศึกษาสมัครมาจากทั่วประเทศ รวม 111 ทีม และจะคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย 30 ทีม และได้ประกาศผลรางวัลไปเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

นางสาวกันยกร ศิลปชัย  ตัวแทนผู้ได้รับรางวัลได้กล่าวว่าพอประกาศผลรางวัล ตนเองรู้สึกตกใจ เพราะตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ พอได้ยินประกาศชื่อก็ตื่นเต้นและดีใจเพราะได้มีโอากาสฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในประเทศ การที่ได้มาถึงจุดนี้ตนเองและเพื่อนร่วมทีมได้สู้และฝ่าฟันตั้งแต่เริ่มส่งผลงานประกวดไปช่วงเดือนกรกฎาคม เข้าถึงรอบ 30 ทีมจากนั้นก็ไป workshop หลาย ๆ รอบตามกำหนดของผู้จัดการประกวด ส่วนใหญ่ที่ไปเป็น workshop ของเมนเทอร์ คือ บริษัท noble ครั้งแรก ได้ไปดูไซต์งานก่อสร้าง ได้เรียนรู้ว่างานก่อสร้างมีขยะอะไรเกิดขึ้นบ้าง ครั้งที่สอง ไปมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจหมุนเวียน และได้ทำ business model canvas ครั้งที่สามไป บริษัทเฟอร์นิเจอร์หนัง ของ lasunya ได้รู้กระบวนการทำงานต่างๆ ก่อนfinal ทางทีมเมนเทอร์ได้สอน Intensive – Interactive Presentation by Storytelling  เป็นวิธีการเตรียมตัวก่อนพรีเซนต์ ด้วยค่ะ ส่วนหัวข้อโครงการที่พวกเราได้ส่งเข้าประกวดคือ โครงการ: การเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุก่อสร้าง หรือเศษอิฐ โดยการนำมาขึ้นรูปและสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งแนวคิดคือ การเห็นขยะขยะก่อสร้างถูกทิ้งในที่ๆไม่ได้รับอนุญาต สร้างขยะส่งผลกระทบในพื้นที่ เลยเอาขยะตรงนั้นมาสร้างมูลค่า มาทำเป็น product 3ฟังค์ ค่ะตามที่ในสไลด์ค่ะ revive ทำเป็นอิฐใหม่ recall ทำเป็น decorate ตกแต่งผนัง reprod ทำเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ หน้าสุดท้ายของสไลด์คือ final product ค่ะ แต่จะมีเยอะกว่านั้น แต่ออกแบบให้ดูประมาณนั้นค่ะ ซึ่งตลอดการประกวดนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  และ ผศ.ดร.สมหญิง พงศ์พิมล ช่วยแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบและวิธีการที่จะขึ้นรูปได้จริงและช่วยหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบงานแข่งนี้

สำหรับโครงการ CHOICEISYOURS 2023 ในปี 2566 มุ่งส่งเสริมแนวคิดด้านความยั่งยืนเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของสังคมหรือชุมชน* (*ชุมชน หมายถึงกลุ่มคนที่มีวัตถุประสงค์ อุดมคติ หรือความเชื่อร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีการติดต่อสื่อสารกัน หรือมีการรวมกลุ่มกัน โดยไม่จำกัดว่าเป็นการรวมกลุ่มในทางกายภาพเท่านั้น )โดยนักศึกษาจะต้องนำเสนอแนวคิดหรือโครงการที่มีการบูรณาการแนวคิดด้าน Circular Economy และสามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในชุมชนนั้น ๆ ได้จริง รวมถึงสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมหรือชุมชนได้ในระยะยาว  ผลงานที่ผู้สมัครนำเสนอเข้ามาจะต้องแสดงถึงการประยุกต์ใช้แนวคิด Circular Economy และสามารถสร้างประโยชน์ด้านความยั่งยืนต่อแนวคิด พฤติกรรม หรือกระบวนการ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหรือการใช้ชีวิตของสมาชิกชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ โดยมีแนวคิดหลัก 4 หัวข้อ ได้แก่ 4 หัวข้อหลัก ได้แก่  Reduce , Reuse, Rethink และ Recycle โดยทีมผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด 6 ทีม จะได้รับโอกาสในการเลือกฝึกงานกับหนึ่งใน 6 องค์กรพาร์ทเนอร์ของโครงการ โดยให้สิทธิในการเลือกตามลำดับทีมที่ได้คะแนนสูงที่สุดไปจนถึงทีมที่ได้คะแนนลำดับที่ 6 โดยองค์กรที่ถูกเลือกไปแล้วจะไม่สามารถเลือกซ้ำได้อีก พาร์ทเนอร์ทั้ง 6 องค์กร ที่เปิดโอกาสให้ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 6 อันดับเลือกฝึกงาน ได้แก่ BMW Group Thailand , Microsoft Thailand , SCG , Central Group , มูลนิธิชัยพัฒนา , Delta Electronics (Thailand) และ Noble Development

 

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ภาพประกอบ : โครงการ CHOICEISYOURS 2023 และ นางสาวกันยกร ศิลปชัย
ข้อมูล : โครงการ CHOICEISYOURS 2023

 

Scroll to Top