news.esankhonkaennews-แพทย์ มข.ชวนรู้จักอาการ “โรคมะเร็งปอด” รู้ไว รักษาทัน หายขาดได้

แพทย์ มข.ชวนรู้จักอาการ “โรคมะเร็งปอด” รู้ไว รักษาทัน หายขาดได้

 

สำนัข่าว  :   news.esankhonkaennews.com

 

URL  :    http://news.esankhonkaennews.com/2023/11/13/35642

 

วันที่เผยแพร่  :  13  Nov 2023

Scroll to Top