mekhanews-ม.ขอนแก่น จับมือ ภาคธุรกิจ สปป.ลาว ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ รุ่น 12 เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จบแล้วมีงานทำทันที 

ม.ขอนแก่น จับมือ ภาคธุรกิจ สปป.ลาว ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ รุ่น 12 เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จบแล้วมีงานทำทันที 

 

สำนัข่าว  :    mekhanews.com

 

URL  :    https://mekhanews.com/2023/11/02/cooperative-student-supervision-class-12/

 

วันที่เผยแพร่  :  02 Nov 2023

Scroll to Top