ซอฟท์บอล มข. ระเบิดศึก “41st Softball E-San Tournament” เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชมรมซอฟท์บอล องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอลในรายการ “41st Softball E-San Tournament” เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดการแข่งขันใน 2 ประเภท คือ ประเภททีมชายทั่วไป และประเภททีมหญิงทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาซอฟท์บอลแก่ นักศึกษา เยาวชน ประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีเปิดการแข่งขันจัดขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการ ที่ปรึกษาชมรมซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาซอฟท์บอล ทุกทีมเข้าสู่การแข่งขัน Softball E-San Tournament 41st  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ทราบกันดีว่ารายการแข่งขัน Softball E-San Tournament นั้น ได้จัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี  ปีนี้เป็นครั้งที่ 41 ประกอบกับเป็นปีที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 60 ปี ผมขอฝากข้อคิดให้นักกีฬาได้ตระหนักว่า การแข่งขันกีฬานั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬาและการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว เพราะผลที่จะตามมาก็คือทำให้เรารู้จักคำว่า “น้ำใจนักกีฬา”

การแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล “41st Softball E-San Tournament” จัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2566 โดยใช้สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการแข่งขัน จำนวน 3 สนาม ได้แก่ สนามซอฟท์บอล (หลังหอพักนักศึกษาที่ 26), สนามรักบี้ฟุตบอล, และสนามฟุตบอล 2 มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศ

ทีมชาย จำนวน 15 ทีม ได้แก่

 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
 6. Satit KKU
 7. Mammoth
 8. Hwa Xing Kai
 9. Konica Minolta
 10. Skyline
 11. Nice
 12. Chaiyaphum Giants
 13. จี้เก้งเส่ง
 14. Wildcats
 15. โรงเรียนระยองวิทยาคม

ทีมหญิง จำนวน 8 ทีม ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. โรงเรียระยองวิทยาคม
6. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
7. Satit KKU
8. Shara

 

ภาพ : ชมรมซอฟท์บอล องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าว : งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬา กองการกีฬา

 

 

Scroll to Top