นักศึกษาวิชาทหารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รด.จิตอาสา 3 แสนนาย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช”

        นักศึกษาวิชาทหารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รด.จิตอาสา 3 แสนนาย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช” ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ริมบึงแก่นนคร พร้อมกันนี้ พลตรี วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกำลังพลนักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการและประชาชน ร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “ 1 ใน 3 แสน 9 ตุลาคม 9 โมงเช้า พร้อมกันทั่วประเทศ” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

        กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ และเป็นการแสดงออกถึงความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครั้งนี้ได้ดำเนินกิจกรรมรอบๆ บึงแก่นนคร ประกอบด้วยการล้างทำความสะอาดพื้นถนน ทำความสะอาดตลาดริมบึงแก่นนคร การตัดหญ้า เก็บเศษขยะ ใบไม้ วัชพืช รวมระยะทางตลอดรอบบึงแก่นนคร

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top