50 ปีที่รู้จักกัน ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 10 คณะเกษตรศาสตร์ กลับ มข. บ้านเรา เล่าเรื่องวันวาน

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 10 คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม “50 ปี ที่รู้จักกัน” พบปะและกลับมาเยี่ยมชมพื้นที่ต่าง ๆ รอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 10 เดือน 10 รำลึกความหลังเมื่อครั้งเป็นนักศึกษา และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนที่ล่วงลับที่วัดม่วงศรี บ้านโนนม่วง รวมถึงร่วมไหว้เจ้าพ่อมอดินแดงแหล่งรวมจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2516 จากนั้นเดินทางไปนมัสการพระธาตุพนม อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นสืบมา ในฐานะตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยน้อง ๆ นักศึกษาปัจจุบัน ให้การต้อนรับพี่ ๆ ด้วยความอบอุ่นที่ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มีกิจกรรมไหว้เจ้าพ่อมอดินแดงเพื่อขอพร และรำลึกความหลังครั้งเป็นนักศึกษา กิจกรรมพี่พบปะน้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น รวมถึงน้อง ๆ เชิญชวนพี่ ๆ ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสมบทบกองทุนมอดินแดง สำหรับเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย

ข่าว : ภาสกร เตือประโคน
ภาพ : ดวงกมล ชามนตรี

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top