บริษัท พงลักษณ์ กรุ๊ป จำกัด โดยศิษย์เก่า มข. มอบทุนการศึกษา 200,000 บาท

        บริษัท พงลักษณ์ กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอลลาเจน ยี่ห้อ คอลลาริช โดย คุณฉัตร์วรี รุจิโรจน์กุลบวร ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 49 คณะศึกษาศาสตร์ และ คุณธนศิษฐ์ รุจิโรจน์เมธากุล ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นางเจษฎาพร ศรีรัตนประพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับมอบทุนการศึกษาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมอธิการบดี อาคารสิริคุณากร

        คุณฉัตร์วรี รุจิโรจน์กุลบวร ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 49 คณะศึกษาศาสตร์ และ คุณธนศิษฐ์ รุจิโรจน์เมธากุล ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 50 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวถึงความรู้สึกและความปรารถนาดีที่มาส่งมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ว่า “ในวาระที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 60 ปี ในฐานะศิษย์เก่าที่ได้กลับมามอบทุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดีใจที่ได้กลับมาบ้านทุกปี ถ้าไม่มี มข. ไม่มีเรา ทุกอย่างเกิดขึ้นที่นี่ เปลี่ยนชีวิตที่นี่ เป็นที่ที่สร้างงานของเราครั้งแรกที่ มข. เป็นที่ที่ทำให้เราเจอกัน เป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้ inspiration ทุกสิ่งอย่างก็เกิดขึ้นที่ มข. ก็อยากจะขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยที่รักของเรา ที่ที่เราได้มาอยู่ที่นี่ ได้เจอกัน ที่เราได้เติบโต เพราะทุกครั้งที่เราได้เติบโตเราก็จะนึกถึง มข. ตลอดว่า ทำให้เรามีวันนี้ ได้ความรู้ต่าง ๆ หรือประสบการณ์ต่าง ๆ มาจาก มข. เราก็อยากกลับมาตอบแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งต่ออุดมการณ์และความปรารถนาดีไปยังรุ่นน้อง และก็เป็นกำลังให้น้อง ๆ ที่ยังศึกษาอยู่ด้วย”

        โดย คุณฉัตร์วรี รุจิโรจน์กุลบวร และ คุณธนศิษฐ์ รุจิโรจน์เมธากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พงลักษณ์ กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอลลาเจน ยี่ห้อ คอลลาริช มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท

โดยเมื่อปี 2564 ได้เคยมอบทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท โดยมอบ
1. สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 5 ทุน และสาขาอื่น ๆ 5 ทุน รวม 10 ทุน
2. สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ทุน และสาขาวิชาอื่น ๆ 5 ทุน รวมเป็น 10 ทุน
3. สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 ทุน
ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอขอบคุณ คุณฉัตร์วรี รุจิโรจน์กุลบวร คุณธนศิษฐ์ รุจิโรจน์เมธากุล และบริษัท พงลักษณ์ กรุ๊ป จำกัด ที่กรุณามอบทุนการศึกษาเพื่อส่งมอบโอกาสทางการศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจแก่รุ่นน้อง เพราะทั้งสองท่านเชื่อมั่นว่าการส่งมอบโอกาสเป็นสิ่งสำคัญในการก้าวไปข้างหน้าด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรา

ข่าว : ภาสกร เตือประโคน
ภาพ : ดวงกมล ชามนตรี

Scroll to Top