จุดเช็กอินใหม่! คณะเกษตรฯ มข.เปิดตัว “รังมิ้ม” แหล่งเรียนรู้-คาเฟ่น้ำผึ้งจากต้นมานูก้าที่แรกของไทย

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566  เวลา 17.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยี มิ้ม Insectarium x creative park ณ รังมิ้ม สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

 

รศ.ดรุณี  โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงานว่า อาคารแห่งนี้เดิมเป็นอาคารเรียนในรายวิชาการเพาะเลี้ยงผึ้งของสาขากีฏวิทยา แต่ไม่ได้ใช้งานมานานกว่า 20 ปี เพราะขาดบุคลากร กระทั่งทางหลักสูตรได้รับผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้ง และต้องการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 จึงปรับปรุงอาคารนี้เพื่อรองรับรายวิชาของสาขากีฏวิทยา งานด้านวิจัย การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี นอกจากนี้ ผลผลิตที่เกิดจากการเรียนการสอนรวมถึงงานวิจัย จะถูกนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และหมุนเวียนรายได้กลับคืนสู่รังมิ้ม

นอกจากอาคารนี้จะเป็นสถานที่ในการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ เสริมกำลังทัพให้แก่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยในอนาคตแล้ว ยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไปได้อีกด้วย

ขณะที่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมในแนวความคิดที่มาและกิจกรรมของอาคารนี้ ซึ่งจะเห็นว่าได้มีการปักหมุดหมายสอดรับกับค่านิยมและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ SMART ที่มุ่งอุทิศเพื่อชุมชน จัดการบนข้อมูลจริง วิ่งสู่สากล บนความเปิดกว้าง สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ขอบคุณในความมุ่งมั่น ทุ่มเท ความร่วมมือกันจากทุกส่วนงานที่ร่วมกันดำเนินการภายใต้ภารกิจรังมิ้ม จะเห็นว่าอาคารแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเดียว แต่ที่ตรงนี้ยังเป็นเหมือนศูนย์บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยการเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างไร้ขีดจำกัด ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาและพร้อมเติบโตในสังคมที่กว้างใหญ่

ด้าน ตัวแทนนักศึกษาสาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ ได้ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในวันนี้ที่ตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรมหลายสิบชีวิตด้วยการขับร้องเพลงโลกของผึ้ง เพื่อสะท้อนว่า โลกที่สุดสวยแต่แสนกว้างไกล ทุกชีวิตต้องพัฒนาตัวเองตลอดเพื่อให้เราอยู่รอดในสังคมปัจจุบันได้ ซึ่งรังมิ้มที่ก่อตั้งขึ้นก็เปรียบเสมือนห้องในบ้านที่คอยบ่มเพาะให้นักศึกษาสามารถฝึกหัดบินจนพร้อมที่จะบินในโลกกว้างได้

โลกสุดสวยอันแสนกว้างไกล มวลพิษภัยดูมากมี แต่ชีวิตในโลกทุกชีวี ยังต้องมีดิ้นรน

ผึ้งน้อยตัวหนึ่งนี้ ดิ้นหนีพิษภัยที่ผจญ ต้องทุกข์ ต้องทน เพื่อชีพตน และคนร่วมเดิน

ในการนี้ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมงานต่างเดินเยี่ยมชนภายในอาคาร “รังมิ้ม” ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 Buzzy bee farm  สวนน้ำผึ้ง ที่เป็นสวนมานูก้าแห่งแรกของประเทศไทยที่จะผลิตน้ำผึ้งจากต้นมานูก้าซึ่งมีคุณค่าทางสารอาหารสูงกว่าเมื่อเทียบกับน้ำผึ้งทั่วไป และ happy veggie garden ฟาร์มปลูกผักที่เน้นการจัดการแบบอินทรีย์ ด้วยการนำศัตรูธรรมชาติ หรือชีวภัณฑ์ที่ทางสาขาผลิตมาใช้ควบคุมแมลง-ศัตรูพืช เพื่อผลผลิตที่สดใหม่ และปราศจากสารเคมีมาเสิร์ฟลูกค้า

ส่วนที่ 2 ส่วนการผลิตผู้ประกอบการตัวน้อย โดยหลังร้านมีห้องเรียนไว้เรียนและวิจัยเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายภายในรังมิ้ม ทั้งเยลลี่น้ำผึ้ง น้ำผึ้ง ยาหม่อง สบู่ เทียนหอม รวมถึงเครื่องดื่มที่ไม่มีการผสมไซรัปหรือน้ำตาลใดๆ แต่ส่งเสริมสุขภาพด้วยการใส่น้ำผึ้งที่ผลิตขึ้นเอง ส่วนหน้าร้านมิ้มเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การนำเสนอขายสินค้า การวางแผน การจัดการระบบหน้าร้าน การทำงานร่วมกันเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ภาพ : MiM – มิ้ม Insectarium & Creative Park

ส่วนที่ 3 พิพิธภัณฑ์แมลงและสัตว์ขาปล้องมีชีวิต เป็นแหล่งความรู้ 4 มิติที่มีชีวิตและเป็นพื้นที่สันทนาการแก่คนภายในและนอกมหาวิทยาลัย โดยในเดือนนี้มีการแสดงบึ้งสายพันธุ์ใหม่ของโลก บึ้งประกายสายฟ้า ที่ค้นพบโดยอาจารย์นสาขากีฏวิทยา ดร. นรินทร์ ชมภูพวง

ทั้งนี้ ส่วนสุดท้าย คือ พื้นที่กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อฝึกฝนด้านอารมณ์ ความประพฤติ และจิตใจให้แก่เยาวชนผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายในทุกสัปดาห์ โดยในวันนี้นักศึกษาคณะเกตรศาสตร์ก็ได้เตรียมกิจกรรมมาให้น้อง ๆ ได้เรียน เล่น สนุกไปกับ “การจัดสวนป่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงดึกดำบรรพ์” และได้ดูพี่ ๆ สตัฟฟ์ผีเสื้อแบบใกล้ชิด

สำหรับผู้ที่สนใจอยากแวะเวียนมาที่รังมิ้ม ก็สามารถเดินทางมาได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก : MiM – มิ้ม Insectarium & Creative Park

 

Scroll to Top