พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข.คว้ารางวัลเกียรติยศ Thailand Tourism Silver Awards

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลฯ แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 254 ราย ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับปีนี้เป็นปีแรกที่ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการฯ โดยส่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าประกวด และได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Tourism Silver Awards ในประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยมี นางสาววราภรณ์ ผิวพรรณงาม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

ทั้งนี้ ททท. ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลนี้ขึ้นในวันที่ 27 กันยายน ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก World Tourism Day และรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เปรียบเสมือนเครื่องมือรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน รวมทั้งการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกภาคส่วนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างแข็งแรงและยั่งยืนต่อไป

Natural Science Museum, KKU, wins the Thailand Tourism Silver Award

https://www.kku.ac.th/16970

Scroll to Top