มข.ฉลอง 60 ปี จัดใหญ่ KKU CSV คัดนวัตกรรม-บริการ 32 บูธ เพื่อชาวขอนแก่นทุกวัย

เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดมหกรรม KKU CSV “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งที่ 4 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดงาน อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานการจัดงาน ในการนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานชั้น 1 สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สำหรับงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจําปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กร “การอุทิศเพื่อสังคม” ของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ และความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม วิจัย วิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรับใช้สังคมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

 

         รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน KKU CSV หรือ Creating Shared Value  จัดขึ้นในวาระครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 25 มกราคม 2567 ที่จะถึงนี้  การจัดงานครั้งนี้เพื่อตอกย้ำว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นยังคงมุ่งมั่นตามปรัชญาการอุทิศเพื่อสังคม โดยทิศทางการทำงานอุทิศเพื่อสังคมนั้น เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้คนในองค์กรนึกถึงประชาชนนำความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม วิจัย วิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับใช้สังคมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

           อาจารย์ณัฐสมล     ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดมหกรรมการบริการชุมชน ยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้มีหน่วยงานภายใน และ หน่วยงานภายนอก มาร่วมจัดกิจกรรมถึง 32หน่วยงาน  ประชาชนจะได้รับบริการทั้งสิ้น 4 ด้านได้แก่ บริการด้านสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินน้ำลาย อุดฟัน ถอนฟัน จากคณะทันตแพทยศาสตร์     การตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาล แนะนำด้านอาหารและโภชนาการ  ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  ตรวจอัลตราซาวน์ช่องท้อง คลินิกระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ไต หู คอ จมูก  กระดูกและข้อ จักษุ อายุรกรรม และคลินิกสุขภาพเบื้องต้น ฯ  บริการด้านส่งเสริมอาชีพ  วิธีการเตรียมเอกสารการขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร โดยสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บริการด้านการให้ความรู้และการศึกษา เปิดโลกกว้างกับประสบการณ์เมตาเวิร์ส  หนังสือเดินทาง ส่งเสริมการรักการอ่าน จากสำนักหอสมุด  บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายกู้ยืม การทวงหนี้ การซื้อขาย ทำนิติกรรมต่างๆ  จากกองกฎหมาย   และบริการด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงและอื่น ๆ ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  การป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ กำจัดเห็บ – หมัด  พร้อมแจกผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

 

           นางสังวาลย์  เหง้ารักษา อายุ 43 ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาแปรรูปบ้านโพธิ์ตาก  อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น เผยว่า “กลุ่มฯ ได้รับการสนับสนุนวิชาการ ด้าน ออกแบบผลิตภัณฑ์ วิธีถนอมอาหาร การตากปลาพลังงานแสงอาทิตย์  จากหลาย ๆ คณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านผู้ประสานงานหลักคือ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จากเมื่อก่อนเราไม่เคยทราบว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรใส่ถุงร้อนธรรมดาทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่น่าทาน มียอดขายน้อย ร้อยละ 50 แต่เมื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้วิชาการไปสนับสนุน ส่งอาจารย์มาอบรม เราพัฒนาจนขายสินค้าได้ผ่านทุกช่องทาง อาทิ ออกบูธร้านค้า ออนไลน์ เฟสบุ๊ก มียอดขายเพิ่มร้อยละ 100 ดีใจมากที่ช่วยให้คนในพื้นที่มีรายได้ สร้างอาชีพไปด้วย ขอขอบพระคุณ มข.เป็นอย่างสูง”

 

นายแก่นชัย ประสาทมงคล  อายุ 41 ปี  ชุมชนโต้รุ่ง ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น เผยว่า “ทราบข่าวประชาสัมพันธ์งานสถานีวิทยุ FM 103 Mhz  มีความคิดว่าอยากจะพาสัตว์จรไปฉีดวัคซีนที่ รพ.สัตว์ เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน  แต่งบประมาณไม่มี หากพาสัตว์จรไป เราต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจำนวนมาก โครงการฯ วันนี้ จึงตอบสนองช่วยเหลือสังคมชุมชน  เพราะไม่มีค่าบริการ และเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์อย่างดี ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน อยากให้จัดขึ้นทุกปี”

นางสาวศิริลักษณ์  ยะคะเน นักเรียนโรงเรียนสีหราช เดโชชัย  เผยว่า “อยากมาฝึก CPR (Cardiopulmonary resuscitation)   เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจ หรือหัวใจกำลังจะหยุดเต้น ให้กลับมาหายใจ หรือลมหายใจไหลเวียนได้ตามปกติ  เรียนการปั๊มหัวใจ ที่ถูกต้อง และทันเวลา เผื่อเจอคนเป็นลม พ่อแม่ญาติจะได้ช่วยชีวิตเขาได้ พี่ๆ สอนสนุก เข้าใจง่าย บอกขั้นตอนชีวิตคน เราไม่รู้ว่าจะเจอสถานการณ์นี้เมื่อไหร่ แต่การที่เรามีความรู้ติดตัวจะช่วยชีวิตอย่างน้อยได้หนึ่งคน”

คุณยายคำพอง ไทยอ่อน อายุ 76 ปี ชุมชนบ้านโคกงาม  บ้านป่าหวาย อ บ้านฝาง จ.ขอนแก่น  กล่าวว่า “ลูกสาวทราบข่าวผ่านเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เขาเลยชวนมา ประทับใจมากเจ้าหน้าที่บริการดี และไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนตัวใช้บริการหลายบูธ เช่น ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ขูดหินปูน  และตรวจมะเร็งเต้านม  สะดวก สบาย  รอคิวไม่นาน  และได้ทราบวิธีการดูแลตนเองที่สูงวัยได้เบื้องต้นเพื่อไม่เป็นภาระลูกหลานในอนาคต อยากให้จัดทุกปี ชื่นชมคณะทำงานดีเยี่ยม”

นางเกียรติพร  เชื้อโพนทอง  พยาบาลชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวเสริมว่า  “หน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราคือช่วยเหลือผู้คน วันนี้ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดกรองมะเร็งเต้านม เนื่องจากเป็นหน่วยงานวิจัยวิชาการ เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง ยิ่งไปกว่านั้นอัตราผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั่วโลกเพิ่มขึ้นทุกปี จากเดิม 20 คน ต่อ 100,000 คน  ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 40 คน ต่อ 100,000 คน  เมื่อเรามาคัดกรองแล้วพบระยะเริ่มต้นจะสามารถส่งต่อการรักษาได้ทันเวลา โดยที่ รพ.ศรีนครินทร์มีการรักษาครบวงจร ดูแล ให้คำปรึกษา รักษา เป็นโรคที่หายขาดได้หากเรารู้เท่าทัน  ยกตัวอย่างเช่น วันนี้พบผู้ป่วยมีก้อนคล้ายมะเร็งเต้านม ในผู้หญิงอายุ 36 ปี ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก เดี๋ยวนี้พบได้บ่อย กรณีนี้เราจะนัดแพทย์ส่งให้แสกนแมมโมแกรมอย่างละเอียดเพื่อคัดกรองว่าใช่ผู้ป่วยมะเร็งหรือไม่อย่างไร อยากให้ทุกคนมาร่วมคัดกรองกับโครงการ CSV อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในบูธมีกิจกรรมสอนตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนอีกด้วย”

กิจกรรมภายในงานเริ่มโดยรศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกล่าวเปิดงาน และลั่นกลองทัดเปิดงาน จากนั้นรศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทรคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาตีกลองเอาฤกษ์ชัย   ถัดมาเป็นการแสดงวงสินไซจากคณะศิลปกรรมศาสตร์   จากนั้นประธานมอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานที่มาร่วมจัดกิจกรรม ก่อนที่ประธาน คณบดี ผู้บริหารหน่วยงานจะเยี่ยมชมแต่ละบูธและพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับชาวบ้าน ประชาคมชาวขอนแก่นที่มาร่วมงาน

มหกรรม KKU CSV “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งที่ 4 นี้ นับเป็นงานมหกรรมการบริการชุมชนที่สอดคล้องกับปรัชญาการอุทิศเพื่อสังคม และยุทธศาสตร์การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ด้านการปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการจากแบบเดิม ให้เป็นการบริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซึ่งประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการทุ่มเท แรงกายแรงใจ ในการทำงานครั้งนี้ จะส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยในองค์รวมต่อไป

 

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043 202 204

 

KKU celebrates the 60th Anniversary at the Great CSV Fair, with 32 booths of innovations and services for Khon Kaen people of all ages

https://www.kku.ac.th/16967

Scroll to Top