ฉลอง 60 ปี มข. KKU CSV จัดใหญ่ คัดสรรนวัตกรรม วิจัยเด่น 32 บูธ บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 27 กันยานี้ พบกัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง  ร่วมมหกรรม KKU CSV “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งที่ 3 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดงาน อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานการจัดงาน ณ บริเวณลานชั้น 1 สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

         มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน KKU CSV หรือ Creating Shared Value  จัดขึ้นในวาระครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 27 มกราคม 2567 ที่จะถึงนี้  การจัดงานครั้งนี้เพื่อตอกย้ำว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นยังคงมุ่งมั่นตามปรัชญาการอุทิศเพื่อสังคม พบมหกรรมการบริการชุมชน ยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา ให้บริการฟรีกว่า 32 หน่วยงานทั้งภายใน และหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย

 

บริการด้านสุขภาพ

1.หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์

ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินน้ำลาย อุดฟัน ถอนฟัน   บริการให้คำปรึกษาทันตสุขศึกษา และนิทรรศการออกหน่วยแบบ New Normal

2.งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์

การตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาล แนะนำด้านอาหารและโภชนาการ  ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  ตรวจอัลตราซาวน์ช่องท้อง คลินิกระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ไต หู คอ จมูก  กระดูกและข้อ จักษุ อายุรกรรม และคลินิกสุขภาพเบื้องต้น ฯ

3.สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์

ให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวก่อนมารับบริการวิสัญญี คลินิกระงับปวด  บริการฝังเข็มเพื่อระงับปวด

4.ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ

การแนะนำการบริการต่างๆ ของคลินิด SMC

5.สาขาวิชาพยาธิวิทยา

ให้ความรู้มะเร็งวิทยา นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ชิ้นเนื้อ

6.คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์

คัดกรองสุขภาพผู้บริจาคโลหิต รับบริจาคโลหิต  มอบของที่ระลึก ชุดตรวจหาแอนติเจนเชื้อโควิด 19 ด้วยตนเอง

7.คณะเภสัชศาสตร์  / ร้านยา  คณะเภสัชศาสตร์

คัดกรองสมรรถภาพปอด  นวดเท้า ตรวจสุขภาพผิว

8.ชมรมเครือข่ายเพื่อนหมอจิตอาสา

กิจกรรมดนตรีบำบัด บริการฝังเข็ม  บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

9.คณะเทคนิคการแพทย์

ตรวจองค์ประกอบร่างกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น

10.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แนะนำการดูแลสุขภาพหัวใจ

11.โรงพยาบาลธัญญารักษ์

คลินิกเลิกบุหรี่  ให้คำปรึกษาเรื่องยาเสพติด

12.ศูนย์เซลล์บำบัดรักษา

ให้บริการตรวจประเมินและวิเคราะห์สภาพผิวหน้าด้วยเครื่อง Antera 3D camera พร้อมทั้งให้ความรู้และคำปรึกษาการรักษาแพทย์ทางเลือกด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น (Platelet rich plasma: PRP) และ ให้โควต้ารักษาภาวะเข่าเสื่อมฟรี ด้วย PRP จำนวน 10 ราย สำหรับผู้ที่มารับการประเมินที่บูธเท่านั้น

บริการด้านส่งเสริมอาชีพ

13.คณะเทคโนโลยี

ให้บริการตรวจประเมินอายุธรณีวิทยา พระเครื่อง ให้คำปรึกษาเรื่องการแปรรูปอาหาร ถนอมยืดอายุอาหาร  และแสดงผลิตภัณฑ์

14.สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นำเสนอผลงานวิชาการ อาทิ เอกสารการขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มจิ้งหรีด ร่วมกับอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์   การจำหน่ายสินค้าเกษตรกรโครงการแก้จน  โครงการ U2T for BCG

15.โรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร

โรงงานเกษตรและอาหาร บริการต่างๆ

16.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

ศูนย์ข้อมูลจีน เพื่อพัฒนาธูรกิจและการลงทุน

17.คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

แสดงสินค้า  จำหน่ายสินค้า

18.สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์

ให้บริการบริหารการทำวิจัย รับทำโครงการวิจัย

19.สำนักบริการวิชาการ

แสดงสินค้า  จำหน่ายสินค้า

 

บริการด้านการให้ความรู้และการศึกษา

20.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

งานบริการให้คำปรึกษาปัญหาการใช้งานอาคารและก่อสร้างอาคาร หรือ หมอบ้าน

21.สำนักหอสมุด

เปิดโลกกว้างกับประสบการณ์เมตาเวิร์ส  หนังสือเดินทาง ส่งเสริมการรักการอ่าน

22.กองกฎหมาย

บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายกู้ยืม การทวงหนี้ การซื้อขาย ทำนิติกรรมต่างๆ

23.บริการวิชาการให้สุขศึกษาโรคปรสิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์

นิทรรศการให้ความรู้ด้านปรสิต

24.ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ให้ความรู้ บริการต่างๆ ของโครงการฯ

25.CPRobot: หุ่น CPR อัจฉริยะสำหรับเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ

26.คณะนิติศาสตร์

คลินิกกฎหมาย และนิติศาสตร์แบ่งปัน

27.ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ให้ความรู้บริการต่างๆของพิพิธภัณฑ์

28.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

หนูน้อยนักพยากรณ์ ตรวจสอบสภาพอากาศผ่านแอพพลิเคชัน

29.ชมรมรัฐวิสาหกิจ และรถไฟ

ให้ความรู้รัฐวิสาหกิจประชาชน

 

บริการด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงและอื่น ๆ

30.โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  การป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ กำจัดเห็บ – หมัด  พร้อมแจกผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง

31.เครือข่ายสถานีวิทยุและสื่อมวลชน มข.

เกมสนุกลุ้นรางวัล และวาดภาพ

32.สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น

แจกอาหารและขนม แนะนำบูธต่างๆและบริการผู้เข้าร่วมงาน

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอก อาทิ กรมทหาราบที่ 8  หัวหน้าสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอนแก่น ๒ สาขามะลิวัลย์  ผู้จัดการโรงงานน้ำแข็งมิตรภาพขอนแก่น บริการน้ำ นม ขนม เครื่องดื่ม  ผู้บริจาคโลหิต และอำนวยความสะดวกภายในงาน

หน่วยงานภายใน อาทิ กองอาคารและสถานที่ กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และสิ่งแวดล้อม  กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กองบริหารงานกลาง คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกภายในงานแก่ผู้มาใช้บริการอีกด้วย

มหกรรม KKU CSV “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งที่ 3 นี้ นับเป็นงานมหกรรมการบริการชุมชนที่สอดคล้องกับปรัชญาการอุทิศเพื่อสังคม และยุทธศาสตร์การบริหารงานของมหาวิทยาลัย ด้านการปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการจากแบบเดิม ให้เป็นการบริการวิชาการที่ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซึ่งประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการทุ่มเท แรงกายแรงใจ ในการทำงานครั้งนี้ จะส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยในองค์รวมต่อไป

           ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงชื่อเข้ารับบริการฟรี ณ สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043 202 204  หรือรายละเอียดตามเอกสารแนบ โปสเตอร์ และทางเพจ Khon Kaen University 

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU is celebrating the 60th Anniversary at the big KKU CSV event, showcasing outstanding innovations and research, and 32 service booths for free! See you all there on Sep 27.

https://www.kku.ac.th/16934

Scroll to Top