เรียนต่อ มข. KKU Insight Ep.9 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

📢 KKU Insight Ep.9 มาแล้วจ้า 🎉 🎬เทปนี้ไปกันที่ คณะสหวิทยาการ มข.ที่จังหวัดหนองคาย ที่มีตั้ง 8 หลักสูตร 13 สาขา วิชา . นอกจากได้รู้แล้วว่ามีหลักสูตรอะไรบ้าง KKU Insight เทปนี้ก็พาไปดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย 🐡🐠🐟🦭🐬🐋 มีไฮไลท์การจัดแสดงทั้งปลาน้ำเค็ม และ ปลาน้ำจืด ไปดูกันว่า อุโมงค์ใต้น้ำที่มีความลึก 8 เมตร แถมยาวกว่า 30 เมตร !!! มันเป็นยังไง 🤩🤩 . ว่ากันว่าให้ฟีลลลเหมือนเดินสู่ใจกลางแม่น้ำโขงเลยเด้อ ไปชมกันต่อที่    • เรียนต่อ มข. KKU Insight Ep.9 คณะสหวิ…  

______

รายละเอียดหลักสูตรแบบจุกๆ 📢 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต มี 5 สาขาวิชา 👨‍🏫1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬานวัตกรรมและสุขภาพ 3สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 5สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 2.หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต 1.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนวัตกรรมและความยั่งยืน 👨‍💼3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 1.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ⚖️4. หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต 1.สาขาวิชานิติศาสตร์ 💵5. หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี 2 สาขาวิชา 1.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2.สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 💰6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1.สาขาวิชาบัญชี 📙7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1.สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 📚8. หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต 1.สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

#เรียนต่อมข. #สหวิทยาการ #หนองคาย #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #kku

Scroll to Top