hooninside-สกสว. ชู การวิจัย “สร้างระบบการเรียนรู้ การสร้างคน และการพัฒนารถไฟฟ้ารางเบา”

สกสว. ชู การวิจัย “สร้างระบบการเรียนรู้ การสร้างคน และการพัฒนารถไฟฟ้ารางเบา” เป็นต้นแบบการขยายผลอย่างมีนัยสำคัญ

 

สำนักข่าว :  hooninside.com

 

URL :  https://www.hooninside.com/news-feed/311862/view/

วันที่เผยแพร่ :  11 Sep 2023

Scroll to Top