ม.ขอนแก่นเปิดตัว โดรนบินวัดค่าฝุ่น PM

สำนักข่าว: กรุงเทพธุรกิจ
URL:  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867056
วันที่เผยแพร่: 20 ก.พ. 2563
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว:

ดร.ชวิศ ศรีจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) พัฒนา “โดรนบินวัดค่าฝุ่นพีเอ็ม” ภายใต้โครงการนวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ

Scroll to Top