คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 8 กันยายน  2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการ EEP Earth Science Camp (Excellent Educational Program (EEP) โดยมี รศ.ดร.ปนิทัศน์ สุนทรียธนาภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ และมี ผศ.ดร.วิชชา เฟื่องจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนกว่า  80 คน ณ ห้อง 18309 อาคาร 50 ปีวิศวะรวมใจ

Scroll to Top