นักศึกษาทันตแพทย์สร้างชื่อระดับประเทศ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ ทพ.วีรพันธ์ ใจแก้ว ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” จากการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภท Poster Presentation สาขาทันตสาธารณสุข เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุติดบ้านหรือติดเตียง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น” ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้หัวข้อ Region 7 Transformation ณ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

Scroll to Top