มข.ชวนชุมชนทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง ลดปัญหาขยะครัวเรือนล้น

มข.ชวนชุมชนทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง ลดปัญหาขยะครัวเรือนล้น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองสื่อสารองค์กรจับมือคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม มข.ส่งเสริม
ชุมชนเคียงมอน่าอยู่ นำองค์ความรู้ด้านการทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง ให้ความรู้แก่นักเรียนและชาวชุมชนสามเหลี่ยม เพื่อ
แก้ไขปัญหาการล้นของขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน
——————————
ติดตามรายการอื่นๆ KKU Channel ได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/
Youtube Khon Kean University : https://www.youtube.com/@kkuchannel
TikTok Khon Kean University : https://www.tiktok.com/@khonkaenu
Twitter Khon Kean University : https://twitter.com/home

Scroll to Top