คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมออกบูธแสดงผลงานออกแบบเพื่อสังคมสูงวัยและผู้มีภาวะพึ่งพิง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน หัวหน้าทีมวิจัยและออกแบบเพื่อสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะทำงาน ร่วมออกบูธแสดงผลงานออกแบบเพื่อสังคมสูงวัยและผู้มีภาวะพึ่งพิง  ในพิธีเปิดศูนย์ฮักแพงแบ่งปันจังหวัดขอนแก่น และโครงการรักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเรื้องรัง  ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566

ในบูธนิทรรศการนั้นได้จัดแสดงที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียง ซึ่งที่นอนลมนั้นมีผลจากการทดสอบการใช้งานจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและเหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง ,  เครื่องเรือนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุในชนบท และเคาน์เตอร์ครัวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึ่งเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงได้ช่วยเหลือตนเองในการประกอบอาหาร สามารถช่วยลดภาระและสร้างความภาคภูมิใจหรือการช่วยเหลือตนเองได้ของผู้สูงอายุภาวะติดเตียง  ซึ่งภายในบูธนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาและความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเรื้อรัง

 

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

Scroll to Top