คณะเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการจิตอาสาพาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยท่ามวยจีนไท้ชี่”

📢 เชิญชวนเข้าร่วม
“โครงการจิตอาสาพาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยท่ามวยจีนไท้ชี่”
🔹 ทดสอบสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น
🔹 รำมวยจีนไท้ชี่
ผู้ฝึกสอน โดย นักศึกษาจีนในหลักสูตร Exercise and Sport Sciences บว. ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มข.

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 14 ตุลาคม 2566
📅 ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 17.30-18.30 น.

📌 ลานหน้าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
🔗 ลงทะเบียนได้ที่ : https://kku.world/2q62e
*ไม่จำกัดจำนวนและไม่มีกำหนด*

Scroll to Top