สถาปัตย์ มข. สร้างชื่อ ชนะเลิศการประกวดแบบภายใน บ้านซำบาย สไตล์ ยิปซัมตราช้าง

              ทีมตัวตึงหลังห้อง โดยมี นายณัฐวิชช์ ปิติพรพัฒน์ และ นายธนภัทร พิมกรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   คว้ารางวัลชนะเลิศ  จากโครงการประกวดแบบภายใน บ้านซำบาย สไตล์ยิปซัมตราช้าง ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น : TCDC Khon Kaen จังหวัดขอนแก่น

 

           นายธนภัทร พิมกรณ์ ตัวแทนทีมตัวตึงหลังห้อง ได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดในการออกแบบ     NLF HOME : Natural Light Family Home ออกแบบให้เป็นสถานที่ของทุกคนในครอบครัว สามารถรับรู้ความอบอุ่นและความสุขจากแสงแดดและบรรยากาศธรรมชาติได้ และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนและสร้างความสุขในครอบครัว โดยทั้งหมดนี้จะนำ มาสู่การออกแบบ ในส่วนของสเปซที่เชื่อมต่อกันโดยไม่ขาดตอนด้วยระบบผนังโซลิดวอลล์ วี 2 ตราช้าง (ซึ่งเป็นระบบผนังของผลิตภัณฑ์) พื้นที่ที่ตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัว 3 รุ่น ประกอบด้วยคุณย่า คุณพ่อ คุณแม่ และลูกชาย เพื่อสร้างความสุขความอบอุ่นใจด้วยแสงธรรมชาติ การไหลเวียนของอากาศที่ดี

ทั้งนี้มีนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลอีก 2 รายการ ประกอบด้วย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม decxmber25 โดยนางสาวมาริษา ชนประชา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ทีมเฮือนพอกะเทิน โดยนายอรรถพันธ์ อ่างแก้ว และ นายจิรภัทร บุตรศรี  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบ

อย่างไรก็ตามโครงการประกวดแบบภายใน บ้านซำบาย สไตล์ยิปซัมตราช้าง มีการกำหนดธีมการประกวดโครงการนี้ เน้นการออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainability) ปลอดภัย (Health Safety) ถูกสุขอนามัย (Wellness) และสอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปูทางสู่การสร้างสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน  ให้ออกแบบบ้านพักอาศัยไม่เกิน 3 ชั้น เป็นการออกแบบพื้นที่ภายใน ทั้งนี้รูปแบบและการตกแต่ง ภายนอกบ้านไม่ได้มีส่วนในการให้คะแนนในโครงการนี้ แต่สามารถแสดงออกในรูปแบบของ form ก็เพียงพอ กำหนดขอบข่ายของบ้าน: มีอิสระในการเล่นระดับกำหนดความสูงแต่ละห้องแต่ละพื้นที่ได้เอง โดยพื้นที่ ใช้สอยภายในไม่เกิน 300 ตร.ม. บนพื้นที่ดิน 200 ตรว. บริบทอื่น ๆ ของที่ดินทั้งรูปร่าง ทิศทาง และอื่นๆ สามารถ กำหนดได้เอง ให้ส่งเสริมแนวความคิดในการออกแบบของกลุ่ม ผู้อยู่อาศัย เป็นครอบครัวที่ประกอบด้วย คุณย่าอายุ 80 ปี คุณพ่ออายุ 45 ปี คุณแม่อายุ 30 ปี  ลูกชายอายุ 10 ปี  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อจัด “โครงการประกวดแบบภายใน บ้านซำบาย สไตล์ยิปซัมตราช้าง”  กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ คือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิยาลัย ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ข้อมูล : https://gypsumtrachang.com/design-contest-baansambai23
ภาพประกอบ : นายธนภัทร พิมกรณ์

Faculty of Architecture, KKU, brings home reputation from winning interior house design held by the elephant-brand gypsum

https://www.kku.ac.th/16785

Scroll to Top