มข.เผย flagship ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมวิธีรับมือภัยแล้ง

มข.เผย flagship ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมวิธีรับมือภัยแล้ง
ผศ. อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม เผย flagship ฝ่ายโครงสร้างฯ สร้างพื้นที่หอพัก รองรับนักศึกษา และบุคลากร พร้อมปรับปรุง Complex เพื่อเพิ่มพื้นที่ Community spaces นอกจากนี้ยังเร่งปรับปรุงระบบการผลิตและสำรองน้ำประปาเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านข่าวเพิ่มเติม

มข.ลุยปรับโฉม หอพัก คอมเพล็กซ์ มุ่งสร้างพื้นที่น่าอยู่และปลอดภัย


—————————
ติดตามรายการอื่น ๆ KKU Channel ได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/
Youtube Khon Kean University : https://www.youtube.com/@kkuchannel
TikTok Khon Kean University : https://www.tiktok.com/@khonkaenu
Twitter Khon Kean University : https://twitter.com/home

Scroll to Top