มข ร่วมมือกับ นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก “จิ้งหรีด สู่ตลาดโลก”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการแข่งขันการนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจและการตลาดผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากจิ้งหรีด ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกเภา สารสิน อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA) ได้รับเกียรติจาก รศ. รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สยปพ.) เป็นประธานในพิธี ประธานคณะกรรมการตัดสิน และมอบรางวัล

การจัดกิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. เป็นการนำเสนอโครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปจิ้งหรีด ของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ส่งผลงานพร้อมผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบหลักจากจิ้งหรีด เข้าร่วมในการแข่งขัน ซึ่งมีทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มน้ำพริกจิ้งหรีด Zaap Sa-Ding ซึ่งน้ำพริกแซบสะดิ้งมีแนวคิดสำหรับคนที่ไปอยู่ต่างประเทศและสามารถพกพาได้สะดวกซึ่งมีสโลแกนของผลิตภัณฑ์คือ “ แซ่บอร่อย พกพาสะดวก กินได้ทุกที่มีโปรตีนสูง”

กลุ่ม CrickBite โปรตีนบาร์จากจิ้งหรีด ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์จาก “จิ้งหรีด” โดยผ่านกระบวนการมาตรฐานการแปรรูปเป็นผงโปรตีนและส่วนผสมจากธัญพืชหลากหลายชนิดที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ประกอบไปด้วย  ข้าวโอ๊ต  เมล็ดมะม่วงหิมพานต์  เมล็ดทานตะวัน  เมล็ดฟักทอง งาดำ งาขาว น้ำผึ้ง และ ผงจิ้งหรีด  ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

กลุ่ม Cick it ผงโรยข้าวโปรตีนสูงจากจิ้งหรีดให้คุณค่าทางอาหารด้วยโปรตีนจากจิ้งหรีด และเครื่องเทศ  แบบไทย ปรุงรสต้มยำอันเป็นเอกลักษณ์อาหารไทย รับประทานง่าย อร่อยได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา  กลุ่ม Power Gelly Energy for Everyone โปรตีนเจลลี่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเน้นสำหรับผู้ที่ต้องการโปรตีนเสริมซึ่งเป็นการนำโปรตีนจากจิ้งหรีดมาแปรรูปให้เป็นเจลลี่ เพื่อที่จะดื่มแล้วทำให้สดชื่นหายเหนื่อย และสร้างโปรตีนให้แก่ร่างกาย ดังนั้น นักกีฬาถือเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะใช้ผลิตภัณฑ์โปรตีนเสริม

กลุ่ม Cricket Stick  ขนมขาไก่ ในยุคปัจจุบันในสังคมที่เร่งด่วน การที่จะหาทานขนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีโปรตีนสูง เป็นเรื่องยากที่จะหาซื้อได้ เนื่องจากเวลาที่จำกัด ดังนั้น ขนม Cricket Stick สามารถตอบโจทย์สำหรับผู้คนในสังคมปัจจุบันที่ต้องการขนมที่มีโภชนาการสูง

กลุ่ม Crispy Crick ขนมขบเคี้ยวส่งเสริมโปรตีนจิ้งหรีด ซึ่งเหมาะกับเด็กเล็กที่ชอบกินขนมขบเคี้ยวแต่ได้รับโปรตีนจากจิ้งหรีด จึงเป็นการที่กินขนมที่มีคุณค่าทางอาหารที่ให้คุณประโยชน์สูง

ผลการประกวดกลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นผลงานของนักศึกษาจากผลิตภัณฑ์กลุ่ม Cick it ผงโรยข้าวโปรตีนสูงจากจิ้งหรีดโดยให้คุณค่าทางอาหารด้วยโปรตีนจากจิ้งหรีดทานง่ายอร่อยแบบไทยด้วยรสต้มยำ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท รางวัลชนะเลิศอันดับสองเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ Crispy Crick ขนมขบเคี้ยวส่งเสริมโปรตีนจิ้งหรีด ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท และรางวัลชนะเลิศอันดับสามคือกลุ่ม Power Gelly Energy for Everyone โปรตีนเจลลี่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเน้นสำหรับผู้ที่ต้องการโปรตีนเสริมซึ่งเป็นโปรตีนจากจิ้งหรีดที่นำมาแปรรูปให้เป็นเจลลี่

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินผลงานของนักศึกษา ดังนี้                             ผศ.ดร. เกษม  นันทชัย อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพรรณรวิ กบิลพัฒน์ นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คุณวิรัช โนนทิง ผู้ประกอบการโจวออร์แกนิค                          และ คุณสุเทพ ช่างเกวียน ผู้ประกอบการพิชญาขนมไทย

การจัดโครงการครั้งนี้มี ดร.บุษกรณ์  ลีเจ้ยวะระ  อาจารย์ประจำวิชา CM 017 814 การจัดการการตลาด (Marketing Management) วิทยาลับบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการจัดงานเพื่อที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดให้คนไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์จากแมลงได้ง่ายขึ้น โดยการนำจิ้งหรีดมาบดละเอียดนำไปเป็นส่วนผสมของอาหารได้ทุกชนิด ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นการส่งเสริมการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศต่อไป เนื่องจากจิ้งหรีดเป็นแมลงเศรษฐกิจที่มีคุณประโยชน์ มีโปรตีนสูงและยังเป็นอาหารแห่งอนาคตด้วย

ภาพ/ข่าว นางสาวศิริวรรณ ดวงตีมูล

 

Scroll to Top