มวลชนไทยนิวส์ ทีวี ออนไลน์-คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่ 8

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่ 8

 

สำนักข่าว : มวลชนไทยนิวส์ ทีวี ออนไลน์ online news network

 

URL : https://youtu.be/a275s0ichvo?t=6

 

วันที่เผยแพร่ :  26 Jul 2023

Scroll to Top