มข.เสริมอาวุธยุคดิจิทัล ผลิตนักศึกษาใช้ AI อย่างมืออาชีพ

กระแสของเครื่องมือ Generative AI กลายเป็นสงครามดิจิทัลที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ต่างเร่งพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้คน ขณะเดียวกันตลาดแรงงานก็ต้องการผู้มีทักษะ หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือใหม่เหล่านี้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ผลักดัน Digital Transformation เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี และผลิตบัณฑิตแห่งอนาคต
ติดตามรายการอื่น ๆ KKU Channel ได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/
Youtube Khon Kean University : https://www.youtube.com/@kkuchannel
TikTok Khon Kean University : https://www.tiktok.com/@khonkaenu
Twitter Khon Kean University : https://twitter.com/home

Scroll to Top